ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 28 มิ.ย. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 8 มิ.ย. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 9 พ.ค. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 28 มี.ค. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 10 มี.ค. 2565
 • เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 89 รายการ 9 มี.ค. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 11 ก.พ. 2565
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 17 ม.ค. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 ธ.ค. 2564
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 7 ธ.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 7 ธ.ค. 2564
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 7 ธ.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 3 พ.ย 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 5 ต.ค. 2564
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 13 ก.ย. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 30 ส.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 6 ส.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 9 ก.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 10 มิ.ย. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 4 มิ.ย. 2564