ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2567 7 พ.ค. 2567
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2567 7 พ.ค. 2567
 • ขายทอดตลาดพัสดุของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 165 รายการ 30 เม.ย. 2567
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2567 25 มี.ค. 2567
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 6 มี.ค. 2567
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2567 8 ก.พ. 2567
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 22 ธ.ค. 2566
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 8 ธ.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 7 ธ.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 2 พ.ย 2566
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ยา, วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ออกซิเจนทางการแพทย์และเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 9 ต.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 6 ต.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 (1-12 ก.ย 66) 13 ก.ย. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 4 ก.ย. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 3 ส.ค. 2566
 • ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 18 ก.ค. 2566
 • ประกาศผู้ขนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง 13 ก.ค. 2566
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (E-Bidding) 30 มิ.ย. 2566
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้า ด้วยวิธี E-bidding 27 มิ.ย. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 27 มิ.ย. 2566