ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ 1 พ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 28 เม.ย. 2563
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 20 เม.ย. 2563
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 15 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 13 เม.ย. 2563
 • ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม 2563 8 เม.ย. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 3 เม.ย. 2563
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 31 มี.ค. 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 23 มี.ค. 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินลงทุน 2563 17 มี.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3 มี.ค. 2563
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 127 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 14 ก.พ. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 4 ก.พ. 2563
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 45 รายการ 4 ก.พ. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 3 ม.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ธ.ค. 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 11 พ.ย 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบเขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 11 พ.ย 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 1 พ.ย 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 15 ต.ค. 2562