ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 5 ส.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 3 ก.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 5 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ 4 มิ.ย. 2563
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 21 พ.ค. 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ 20 พ.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 7 พ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ 1 พ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 28 เม.ย. 2563
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 20 เม.ย. 2563
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 15 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 13 เม.ย. 2563
 • ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม 2563 8 เม.ย. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 3 เม.ย. 2563
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 31 มี.ค. 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 23 มี.ค. 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินลงทุน 2563 17 มี.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3 มี.ค. 2563
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 127 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 14 ก.พ. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 4 ก.พ. 2563