ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E 26 เม.ย. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 5 เม.ย. 2564
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) รอบ 3 1 เม.ย. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 31 มี.ค. 2564
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มี.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม (1-10 มี.ค 2564) 10 มี.ค. 2564
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ธรรมดา (รอบ 2) 8 มี.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1 มี.ค. 2564
 • ขายทอดตลาดพัสดุของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 55 รายการ 18 ก.พ. 2564
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ธรรมดา 10 ก.พ. 2564
 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 5 ก.พ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง รั้งคอนกรีตบล็อก แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ งาน 1 ก.พ. 2564
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 21 ม.ค. 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม) ระดับเขต 19 ม.ค. 2564
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 19 ม.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 8 ม.ค. 2564
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม) 7 ม.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 3 ธ.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 5 พ.ย 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (วัสดุ) 4 พ.ย 2563