ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินลงทุน 2563 17 มี.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3 มี.ค. 2563
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 127 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 14 ก.พ. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 4 ก.พ. 2563
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 45 รายการ 4 ก.พ. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 3 ม.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ธ.ค. 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 11 พ.ย 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบเขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 11 พ.ย 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 1 พ.ย 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 15 ต.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 2 ต.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 3 ก.ย. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 7 ส.ค. 2562
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(รอบตุลาคม-กรกฎาคม 2562) 7 ส.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 1 ก.ค. 2562
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อปี 62 รอบ 6 เดือน 10 มิ.ย. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 5 มิ.ย. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 3 พ.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 9 เม.ย. 2562