ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 19 ม.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 8 ม.ค. 2564
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม) 7 ม.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 3 ธ.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 5 พ.ย 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (วัสดุ) 4 พ.ย 2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน) 22 ต.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 6 ต.ค. 2563
 • ประกาศแผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 20 รายการ 1 ต.ค. 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 23 ก.ย. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 8 ก.ย. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 5 ส.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 3 ก.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 5 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ 4 มิ.ย. 2563
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 21 พ.ค. 2563
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ 20 พ.ค. 2563
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 7 พ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ 1 พ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 28 เม.ย. 2563