ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 11 ก.พ. 2565
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 17 ม.ค. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 ธ.ค. 2564
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 7 ธ.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 7 ธ.ค. 2564
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 7 ธ.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 3 พ.ย 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 5 ต.ค. 2564
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 13 ก.ย. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 30 ส.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 6 ส.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 9 ก.ค. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 10 มิ.ย. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 4 มิ.ย. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 7 พ.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E 26 เม.ย. 2564
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 5 เม.ย. 2564
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) รอบ 3 1 เม.ย. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 31 มี.ค. 2564
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มี.ค. 2564