ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ขนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ขนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

Downloads
  • Download