ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 2 พ.ย 2566
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ยา, วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ออกซิเจนทางการแพทย์และเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 9 ต.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 6 ต.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 (1-12 ก.ย 66) 13 ก.ย. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 4 ก.ย. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 3 ส.ค. 2566
 • ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 18 ก.ค. 2566
 • ประกาศผู้ขนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง 13 ก.ค. 2566
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (E-Bidding) 30 มิ.ย. 2566
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้า ด้วยวิธี E-bidding 27 มิ.ย. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 27 มิ.ย. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 6 มิ.ย. 2566
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2566 15 พ.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 8 พ.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 29 มี.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 16 มี.ค. 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 13 ก.พ. 2566
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ม.ค. 2566
 • ประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 6 ธ.ค. 2565
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 6 ธ.ค. 2565