ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ยา, วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ออกซิเจนทางการแพทย์และเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ยา, วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ออกซิเจนทางการแพทย์และเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567

Downloads
  • Download