ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 19 ม.ค. 2566
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 11 ม.ค. 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน ) ต.พยาบาลวิชาชีพ 28 ธ.ค. 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 21 ธ.ค. 2565
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 1 ธ.ค. 2565
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 10 พ.ค. 2565
 • สำเนาประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) ตำแห่ง พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 6 พ.ค. 2565
 • สำเนา ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 พ.ค. 2565
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 1 อัตรา 25 เม.ย. 2565
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 19 เม.ย. 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) 27 ก.ย. 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 20 ก.ย. 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา 8 ก.ย. 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 ส.ค. 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 24 ส.ค. 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 ส.ค. 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนสวน) 16 ส.ค. 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 ส.ค. 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่งพนักงานบริการ 19 ก.ค. 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 ก.ค. 2564