ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 27 ก.ค. 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ 25 ก.ค. 2566
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 13 ก.ค. 2566
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 30 พ.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ 26 พ.ค. 2566
 • รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 11 เม.ย. 2566
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ 29 มี.ค. 2566
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 24 มี.ค. 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.นักรังสีการแพทย์ 9 มี.ค. 2566
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 1 มี.ค. 2566
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 ก.พ. 2566
 • สถานการณ์การเงินการคลัง ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 24 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 ก.พ. 2566
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 30 ม.ค. 2566
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 ม.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 24 ม.ค. 2566
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 19 ม.ค. 2566
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 11 ม.ค. 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน ) ต.พยาบาลวิชาชีพ 28 ธ.ค. 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 21 ธ.ค. 2565