ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ราวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ราวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Downloads
  • Download