ข่าวประชาสัมพันธ์

สำเนาประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) ตำแห่ง พนักงานบริการ(แม่บ้าน)

สำเนาประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) ตำแห่ง พนักงานบริการ(แม่บ้าน)

Downloads
  • Download