ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอขอบคุณ ร้านทองแม่จินดา อ.เวียงเชียงรุ้ง ที่บริจาค FACE SHIELD ให้กับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอขอบคุณ ร้านทองแม่จินดา อ.เวียงเชียงรุ้ง ที่บริจาค FACE SHIELD ให้กับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง