ภาพกิจกรรม

Chiangrai Big Cleaning Day

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมทำความสะอาด Chiangrai Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10-10-12-20 วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง