ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รพ.วชร.1/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รพ.วชร.1/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

Downloads
  • download