ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Downloads
  • Download