ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง โดยคณะกรรมการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใช้บริการแก่ผู้ป่วยใน จากนายเกษม พรมเมือง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง โดยคณะกรรมการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใช้บริการแก่ผู้ป่วยใน จากนายเกษม พรมเมือง