ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.นักรังสีการแพทย์

ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.นักรังสีการแพทย์

Downloads
  • Download