ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Downloads
  • Download