ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ขอขอบคุณ บริษัทสมบัติทัวร์ ที่บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ขอขอบคุณ บริษัทสมบัติทัวร์ ที่บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาล