ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งและคณะเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณ บริษัทเบสท์เดย์ บริจาคเงิน 50000 บาทให้กับโรงพยาบาล วันที่ 13 ก.พ. 2564

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งและคณะเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณ บริษัทเบสท์เดย์ บริจาคเงิน 50000 บาทให้กับโรงพยาบาล วันที่ 13 ก.พ. 2564