ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอขอบคุณ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มอบ UP- Paramedic Face Shield จำนวน 30 อัน เพื่อใช้ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ให้กับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอขอบคุณ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มอบ UP- Paramedic Face Shield จำนวน 30 อัน เพื่อใช้ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ให้กับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง