ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอขอบคุณ คุณศิริวรรณ ชื่นชม ที่บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้ใช้งาน

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอขอบคุณ คุณศิริวรรณ ชื่นชม ที่บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้ใช้งาน