ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งขอขอบคุณสถานีวิทยุกรีนเวฟ ที่บริจาคหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรสาธารณสุข

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งขอขอบคุณสถานีวิทยุกรีนเวฟ ที่บริจาคหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรสาธารณสุข