ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง พร้อมคณะ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสด จำนวน 213,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน) ทางโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง พร้อมคณะ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสด จำนวน 213,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน) ทางโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ