ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • แนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 28 ธ.ค. 2560
 • รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 28 ธ.ค. 2560
 • แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20 ธ.ค. 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20 ธ.ค. 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค.60 20 ธ.ค. 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พย.60 20 ธ.ค. 2560
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง พ.ศ 2561 29 พ.ย 2560
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง งบประมาณ 2561 30 ต.ค. 2560
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ 2 มี.ค. 2560
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 17 มิ.ย. 2558
 • สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือขาวดำ 2 หัวตรวจจำนวน 1 เครื่อง 17 มิ.ย. 2558
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโอพีดี แบบเลขที่ รพ.วชร.1/2558 22 พ.ค. 2558
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม 15 เมตร 12 พ.ค. 2558
 • สอบราคาซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 10 รายการ(ครั้งที่2) 9 เม.ย. 2558
 • สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 เตียง 9 เม.ย. 2558
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่2) 9 เม.ย. 2558