ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง พร้อมคณะ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสด จำนวน 213,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน) ทางโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง...

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง พร้อมคณะ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสด จำนวน 213,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน) ทางโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอคุณพระศรีรัตนตรัย...