ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรืองยกเลิกประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน(Dental Master Unit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรืองยกเลิกประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน(Dental Master Unit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Downloads
  • download