ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบเขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบเขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

Downloads
  • download