ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Downloads
  • download