ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Downloads
  • download