ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Downloads
  • Download