ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับข้อร้องเรียน

ช่องทางรับข้อร้องเรียน
- ศูนย์รับข้อร้องเรียน โทร 053953137 ต่อ 125
- e-mail : rmwcrhospital@gmail.com
- Facebook page : โรงพยบาลเวียงเชียงรุ้ง

Downloads
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
  • คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน
  • แผนผังการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน
  • สรุปข้อร้องเรียน