ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

Downloads
  • ดาวน์โหลด