ภาพกิจกรรม

พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้บริจาคเงินเพื่อชำระแทนผู้ป่วยที่ค้างชำระค่ารักษาพยาบาล ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 135,975.00 บาท ให้กับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เพื่อนำมาใช้ในกิจการของโรงพยาบาลในการใช้จัดหายา เวชภัณฑ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น.
พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้บริจาคเงินเพื่อชำระแทนผู้ป่วยที่ค้างชำระค่ารักษาพยาบาล ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 135,975.00 บาท ให้กับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เพื่อนำมาใช้ในกิจการของโรงพยาบาลในการใช้จัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป ณ วัดห้วยปลากั้ง