ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง กับรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 【草の根・人間の安全保障無償資金協力 日本政府、チェンライ県ウィアンチェンルン郡の在宅医療体制向上の支援を決定】 รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนางสาวนงนุช มารินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เป็นงบประมาณมูลค่า 2,211,000 บาท เพื่อจัดหารถพยาบาลสำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการในเคหสถาน 日本政府は、草の根・人間の安全保障無償資金協力により「チェンライ県ウィアンチェンルン郡住民のための在宅医療体制向上計画」支援を決定し、平成30年10月29日、在チェンマイ日本国総領事館にて川田一徳総領事とウィアンチェンルン病院長のノンヌット・マーリン氏との間で署名式が行われました。 本件を通じ、ウィアンチェンルン病院の訪問用四駆型救急車と在宅医療用機器整備にかかる総額2,211,000バーツ(約721万円)を支援します。