ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รพ.วชร.1/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รพ.วชร.1/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

Download

ดูทั้งหมด

Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard