ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อการซื้อรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน ตามประกาศจังหวัดเชียงรายลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อการซื้อรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน ตามประกาศจังหวัดเชียงรายลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

Download

ดูทั้งหมด

Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard