ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (เครื่องผลิตออกซิเจนฯ,ที่นอนลม,เครื่องดูดเสมหะ,เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด,เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (เครื่องผลิตออกซิเจนฯ,ที่นอนลม,เครื่องดูดเสมหะ,เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด,เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ดูทั้งหมด

Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard