ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับข้อร้องเรียน

ช่องทางรับข้อร้องเรียน
- ศูนย์รับข้อร้องเรียน โทร 053953137 ต่อ 125
- e-mail : rmwcrhospital@gmail.com
- Facebook page : โรงพยบาลเวียงเชียงรุ้ง

Download

ดูทั้งหมด

Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard