ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาการต่อต้านทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนช่วยดำเนินการตรวจสอบและเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการป้องกันการทุจริต

กิจกรรมพัฒนาการต่อต้านทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนช่วยดำเนินการตรวจสอบและเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการป้องกันการทุจริต

1 | 

ดูทั้งหมด


Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard