ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ภาพกิจกรรม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นิเทศงานเครือข่ายสุภาพอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 24 เมษายน 2561 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งได้ต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในการนิเทศงานเครือข่ายสุภาพอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

1 | 

ดูทั้งหมด


Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard