ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มาเยี่ยมสำรวจเพื่อให้การสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

วันที่ 20 เมษายน 2561 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มาเยี่ยมสำรวจเพื่อให้การสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

1 | 

ดูทั้งหมด


Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard