ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ภาพกิจกรรม

กลุ่มเพื่อน ทวก.29 ได้นำเงินผ้าป่า จำนวน 13,599 บาท มาบริจาคให้กับโรงพยาบาาลเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่มเพื่อน ทวก.29 ได้นำเงินผ้าป่า จำนวน 13,599 บาท มาบริจาคให้กับโรงพยาบาาลเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งทางโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งจะได้นำมาพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป และขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้

1 | 

ดูทั้งหมด


Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard