ยินดีตอนรับสู่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

พ.ญ.นงนุช มารินทร์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ และกิจกรรม 5ส.ในโรงพยาบาล

วันที่ 5 เมษายน 2561 ทางโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ และกิจกรรม 5ส.ในโรงพยาบาล

1 | 

ดูทั้งหมด


Smart Office

DHDC
เวียงเชียงรุ้ง

Webboard